Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Zenofobik Tutumlarının İncelenmesi

Göçmenlere yönelik tutumların, son zamanlarda ilgi çeken konular arasında yer aldığı söylenebilir. Zenofobi, grup içindeki bireylerin sosyoekonomik statüleri, kültürleri, kimlikleri ve değerleri açısından grup dışındakileri sorun olarak konumlandırmalarından kaynaklanan düşmanca tutumlar olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşen dünya düzeni ile birlikte, özellikle spor alanında bir çok resmi spor kulübünün dünyanın farklı bölgelerinden sporcu, antrenör transferleri gerçekleştirdiği bilinmektedir. Yabancı sporcu kontenjanının son dönemlerde artırılması ile birlikte takım bütünlüğünün sağlanması açısından hem kulüp taraftarları hem de mevcut takım ve yönetim tarafından yabancı sporcu veya antrenöre olan bakış açısının önemli hale geldiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerarası spor müsabakalarına katılan öğrencilerin zenofobik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmaya 2018-2019 sezonunda üniversitelerarası spor müsabakalarına katılım gösteren 91’i erkek, 63’ü kadın olmak üzere toplam 154 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların göçmenlere yönelik tutumlarını belirlemek için Bozdağ ve Kocatürk (2017) tarafından geliştirilen ‘’Zenofobi Ölçeğinden’’ yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak, tanımlayıcı istatistik, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sporcu öğrencilerin cinsiyet, yaş ve branş değişkeni ile zenofobik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca sporcu öğrencilerin ‘’milli takım antrenörünün yabancı uyruklu olmasını destekleme’’ değişkeni ile zenofobik tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Sporcu, Zenofobi, Takım Sporu, Öğrenci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri