Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Fütürizm Anlayışı ve Peyzaj Mimarlığındaki Yeri

İnsanlar ilk çağlardan itibaren bulundukları çevreyi yenilemekte ve değiştirmektedir. 20 yy. insanlık tarihinin teknolojik gelişmeler bakımından birçok yol kat ettiği yıl olmuştur. Fütürizm 20. yy ilk yıllarında gelişmiş ve yenilikçi, özgün ve ilerici bir akım olmuştur. Hıza, güce ve makineleşmeye önem veren bu akım birçok sanat dalında da etkisini göstermiştir. İtalya’da çıkmaya başlayan bu akım, daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Yaşamın sürekli değişime uğradığını, sanatın da yerleşik bütün kuralları bir yana bırakarak yeni biçim ve anlatım yolları bularak bu değişime ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır. Ancak Fütürizm başta bir sanat akımı olarak yapılanmış olsa bile, günümüzde, her konuda gelecek üzerine düşünenlerin öngörülerini, gelecek senaryolarını, fütürist fikirler başlığı altında paylaştıkları bilimsel bir kavram haline gelmiştir. Teknoloji, eğitim, sağlık, enerji ya da bireyden topluma bizleri ilgilendiren her konu fütüristlerin konusudur. Fütürizm bir bakıma geçmişe bir tiksinti, şimdiye ise bir ironiyle yaklaşmaktır. İyi ve güzelin geleceğe ait bir düş ve idea olduğu savunmaktadırlar. Bu çalışma 20. yy da ortaya çıkan fütürizm akımının bir çok sanat dalını nasıl etkilediği ve halen etkilemekte olduğunu göstermektedir. Birçok sanat dalındaki çalışmaları eskilere dayansa da peyzaj mimarlığında ki çalışmaları daha çok yenidir. Bundan dolayı uygulanmış çalışmalar sınırlıdır. Genellikle tasarımsal aşamada bulunan peyzaj örnekleri bulunmaktadır. Bu araştırma sırasında, fütürizm anlayışının peyzaj mimarlığındaki yerini incelerken en büyük sorun fütürizm akımının peyzaj mimarlığındaki yeri ve önemi hakkında bilgi bulunmaması olmuştur. Bu çalışmada fütürizm anlayışı ve fütürizmin kullanıldığı alanlar açıklanarak, peyzaj mimarlığındaki yeri, uygulamaları, projeleri ve öneminden bahsedilecektir.Anahtar Kelimeler
Fütürist, fütüristik mimari, fütüristik peyzaj, fütürizm ve bilim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri