Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Beylikdüzü İlçesinde Kentsel Açık–Yeşil Alanların Yeterlilik Bakımından İrdelenmesi

Açık yeşil alanlar, günümüzdeki hızlı kentleşme içerisinde yaşanılabilir bir çevre, yüksek yaşam kalitesi ve sağlıklı bir kent oluşumunu sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Kentlerde kitle- boşluk dengesini sağlayan, insanı doğaya yakınlaştıran, bulunduğu çevreye ekolojik, ekonomik, fiziksel, psikolojik ve toplumsal açıdan fayda sağlayan bir role sahiptir. Bu bağlamda çalışmada, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki açık yeşil alanların mevcut yeşil alan dağılımı incelenmiştir. Araştırma kapsamında çalışma alanıyla ve açık yeşil alanlarla ilgili literatür çalışmaları yapılmış ve yeşil alanların tarihsel süreç içerisinde değişimi incelenmiştir. Ardından, Beylikdüzü ilçesinde her mahalle için kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre ele alınmıştır. İlgili yönetmelikte yeşil alan miktarı; çocuk oyun alanları, mahalle ve semt parkları, kent parkları ve spor alanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Beylikdüzü’nde kişi başına düşen açık ve yeşil alan miktarı 2,94 kişi/m2 olarak hesaplanmış ve İmar Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere bağlı olarak ihtiyaçlar tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Açık-yeşil alanlar, Beylikdüzü, İmar Kanunu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri