Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türk Kızılayı Çerçevesinde Türkiye’nin İnsani Diplomasi Yaklaşımı

1980’li yıllardan itibaren kalkınmanın insani boyutunun ihmali konusundaki tartışmaların ağırlık kazanması yapısal uyum politikalarının gelişimine yol açmıştır. Ancak bu politikalarla ilgili uygulamalar eleştirel bakış açılarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle bu konuda fonksiyonel olan Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlara yönelik eleştiriler artmıştır. Amartya Sen tarafından geliştirilen Kapasite Yaklaşımı da bu bağlamda ortaya çıkan karşı duruşlardan biridir. Ve daha sonraki süreçte BM tarafından geliştirilen İnsani Gelişme Yaklaşımı’nın da teorik altyapısını oluşturmuştur. Günümüzde insan potansiyelinin geliştirilmesinin temel önerme olarak kabul görmesinin altında kalkınmanın merkezine insanı koyan bu yaklaşım bulunmaktadır. Bu çerçevede, kalkınma yardımları da uluslararası düzlemde daha stratejik önem kazanmaya başlamış, kamu diplomasisinin de vazgeçilmez bir enstrümanına dönüşmüştür. Böylelikle değer temelli güce sahip olan ülkeler uluslararası platformlarda daha etkin hale gelmeye başlamışlardır. Bu bağlamda, kamu diplomasisinin bir bileşeni olarak gelişim gösteren insani diplomasi de farklı coğrafyalardaki sorunlara yönelik çözüm üreten kapasitesi ile ülkelerin kamu diplomasilerinin başarılarında en işlevsel rolü edinmiştir. Türkiye’de bu sorumluluğun en önemli taşıyıcısı Türk Kızılayı’dır ve hiç kuşkusuz geleneksel diplomasinin dönüşümünü sağlayan yapıtaşlarından biridir. Bu çalışmada da, insani diplomasinin en önemli aktörlerinden biri olarak Türk Kızılayı’nın faaliyet alanı incelemeye alınarak, Türkiye’nin insani diplomasideki kapasitesi betimsel analiz ve görüşme tekniği ile elde edilen veriler aracılığıyla sorgulanmıştır. Türk Kızılayı’nın 2008 – 2018 yılları arasındaki uluslararası desteklerinin incelemeye alındığı çalışmada, ülkeler arası acil insani yardımlar ve afetler sonrası kalkınma yardımları ile uluslararası insani yardımlara ayrılan bütçelerin her yıl artış gösterdiği, dolayısıyla Türkiye’nin insani diplomasideki kapasitesinin oldukça yükseldiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede de, Türk Kızılayı’nın, araştırma verilerinin ortaya koyduğu bu uluslararası destek kapasitesiyle sürdürdüğü, katkıda bulunduğu insani diplomasi ile Türkiye’nin uluslararası imajını oldukça olumlu yönde güçlendirdiği belirtilmelidir.Anahtar Kelimeler
Kamu diplomasisi, İnsani diplomasi, Kalkınma yardımları, Kapasite yaklaşımı, Türk Kızılayı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri