Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Akreditasyonu İçin Standartlar ve Süreçler

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarının akreditasyonu için standartlar geliştirmek ve bu süreçleri gözden geçirmektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Nitel ve nicel veri toplama teknikleri bir arada kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 40 maddelik 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmış, nitel veri toplama aracı olarak ise doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen ölçek 300 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Alan yazın taraması sonucu ise 1999-2016 yılları arasında ulusal ve uluslararası veri tabanlarında tarama yapılmış ve ulaşılabilen tüm dokümanlar çalışma kapsamına alınmıştır. Ayrıca söz konusu dokümanlar araştırmacılar tarafından geliştirilen “Akreditasyon ve Kalite Standartları Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarının akreditasyonu için standartlar belirlenmiş ve süreçler tanımlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Akreditasyon, standartlar, fen bilgisi, öğretmen yetiştirme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri