Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Fen Bilgisi Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi

Bu çalışmanın amacı, akran öğretimi yönteminin öğrencilerin fen bilgisi dersinde bilişsel düzeydeki başarılarına etkisini ve öğrencilerin akran öğretimi yöntemine yönelik düşüncelerini belirlemektir. Araştırma kontrol gruplu yarı deneysel desene göre düzenlenmiştir. Bu amaçla 2015-2016 öğretim yılında Kastamonu ve Erzurum ilinde bulunan orta düzey ekonomik gelire sahip iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin bilişsel düzeydeki başarılarını ölçmek için 20 maddeden oluşan ve Cronbach Alpha Katsayısı 0,86 olan fen bilgisi dersi başarı testi ve duyuşsal becerilerini tespit edebilmek için ise fen bilgisi dersi tutum ölçeği, açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışmada deney grubunda 42, kontrol grubunda 44 olmak üzere toplam 86 öğrenci yer almıştır. Deney grubunda akran öğretimi yöntemi, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20.0 programı kullanılarak bağımsız gruplar t-testi, iki yönlü varyans analizi ve frekans dağılımı analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucu göstermiştir ki, akran öğretimi yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik başarılarını arttırdığı, öğrenciler arasında işbirliği ve uyumlu çalışma davranışlarını geliştirdiği ve akran öğretimi yöntemine yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştırAnahtar Kelimeler
Akran öğretimi, fen bilgisi, bilişsel düzey öğrenci başarısı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri