Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Psikolojik Bağlılık, Özdeşleşme Düzeyleri Lisanslı Ürünlere Yönelik Kalite Algısının Taraftarın Satın Alma Niyetine Etkisi

Tüketicilerin beklentisi, pazar dinamiklerinin gelişimi ve değişimi ile her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık işletmeler/organizasyonlar sürekli güncel kalarak, beklentileri algılamaya çalışmaktadırlar. Spor pazarlaması alanında bu gelişimi çok net bir şekilde görmek mümkündür. Çünkü zaman içerisinde spor tüketicisi beklentilerinin karşılanmamasından dolayı tüketim yönünü değiştirdiği söylenebilir. Bu yüzden bu araştırma spor yönetimi ve spor pazarlamasının tüm boyutlarını içerisine alarak, spor tüketiminin bütüncül yapılandırılmasında ve yönetilmesindeki unsurları ele alınarak yapılandırılmıştır. Bu kapsamda bu araştırmada spor tüketicisinin tüketiminde etkin rol oynayan psikolojik bağlılık, özdeşleşme düzeyleri ve lisanslı ürüne yönelik kalite algısı değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri uluslar arası prestiji ve değeri olan, Singapur’da düzenlenen uluslararası bir tenis turnuvasının izleyicilerinden toplanmıştır. Araştırmada taraftarların psikolojik bağlılığının, özdeşleşme düzeylerinin ve kalite algısının satın alma niyetine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen veri seti istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Öngörülen model ve hipotezlere göre güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda psikolojik bağlılık, özdeşleşme, kalite algısının satın alma niyetine etkisi test etmeye yönelik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal yapısını oluşturan psikolojik bağlılık, özdeşleşme düzeyleri ve kalite algısının satın alma niyetine etkisi değerlendirilerek anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; psikolojik bağlılık boyutlarından inanç faktörünün, özdeşleşme boyutlarından taraftarlığın, tek boyutta toplanan kalite algısının satın alma niyetine etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
psikolojik bağlılık, özdeşleşme, kalite algısı, satın alma niyeti, tenis.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri