Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kış Turizminde Faaliyet Gösteren İşletme Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Tespiti: Bir Araştırma

Turizm sektöründe konaklama işletmelerinin sunduğu en önemli unsur hizmettir. Konaklama işletmelerinin müşterilerine kaliteli hizmet verebilmesi ancak çalışanların becerisiyle mümkündür. Bu sebeple turizm sektöründe çalışanların hizmet vermeye yatkın kişiler olması gerekmektedir. Alternatif turizmin en önemlilerinden olan kış turizmi gün geçtikçe önemini arttırmakta ve ülkelerin atıl zaman olarak değerlendirdiği kış aylarının turizm açısından verimli geçmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Isparta’da kış turizminde hizmet veren konaklama işletmesi çalışanlarının, Isparta’ya kış turizmi için gelen turistlere yönelik hizmet verme yatkınlığının, çalışanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, aylık ortalama gelir, mezun oldukları lise veya üniversite turizmle ilgilimi, çalışmakta oldukları departman, kaç yıldır aynı işletmede çalıştıkları, kaç yıldır turizm sektöründe çalıştıkları değişkenleri ile farklılığının araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Isparta’da kış turizmine yönelik hizmet veren 15 adet turizm yatırım ve işletme belgeli konaklama tesisleri oluşturmaktadır. Tesislerdeki çalışanlar üzerine yapılan araştırmada 324 adet ankete ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda çalışanların düşük gelir grubuna sahip, eğitim seviyesi lise mezunu ve genç yaş grubu ağırlıklı, erkek cinsiyetin çoğunlukta olduğu, çoğunluğunun restoran ve önbüro departmanında çalıştığı, yarıdan fazlasının mezun oldukları lise veya üniversitenin turizmle ilgili olmadığı, çoğunluğunun en az bir yıldır aynı işletmede çalıştıkları ve en az bir yıldır turizm sektöründe oldukları görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Turizm, Alternatif Turizm, Kış Turizmi, Hizmet Verme Yatkınlığı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri