Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ergenin Beş Faktör Kişilik, Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Esneklik, Bilişsel Hatalar ve Anne Baba Beş Faktör Kişilik İlişkisi

Bu araştırmanın amacı, anne babaların kişilik özellikleri, sosyal yetkinlik beklentisi, bilişsel esneklik ve bilişsel hatalar ile ergenlerin kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya 331 ergen ve onların anne (331) ve babaları (331) katılmıştır. Araştırmada Beş Faktör Kişilik Envanteri, Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Bilişsel Hatalar Ölçeği kullanılmıştır. Ergenler Beş Faktör Kişilik Envanterini, Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeğini, Bilişsel Hatalar Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Ölçeğini yanıtlamışlardır. Anne ve babalar Beş Faktör Kişilik Envanterini kendileri yanıtlamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, anne babanın dışadönüklük, yumuşak başlılık, özdenetim ve duygusal tutarsızlık kişilik özellikleri düzeyleri arttıkça ergenin de bu kişilik özellikleri puanları ortalamaları artmaktdır. Buna karşın ergenin ve anne babanın gelişime açıklık kişilik özellikleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca anne gelişime açıklık ile ergen dışadönüklük, baba dışadönüklük ile ergen öz-denetim ve anne baba yumuşak başlılık düzeyleri ile ergen özdenetim kişilik özelliği puanları ortalamaları arasında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ergenin dışadönüklük, yumuşak başlılık, özdenetim ve gelişime açıklık düzeyleri arttıkça ergenlerin bilişsel esneklik ve sosyal yetkinlik puanları ortalamalarının da arttığı, duygusal tutarsızlık düzeyi arttığında ise bilişsel esneklik ve sosyal yetkinlik puenları ortalamalarının düştüğü gözlenmiştir. Ergenin özdenetim özelliği ile seçici soyutlama ve aşırı genelleme bilişsel hataları ile duygusal tutarsızlık ile felaketleştirme, seçici soyutlama, kişiselleştirme ve aşırı genelleme hataları arasında da anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Beş faktör kişilik, sosyal yetkinlik, bilişsel esneklik, bilişsel hata, ergen.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri