Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencileri Perspektifinden Web 2.0 Uygulamalarının Yüksek Öğrenime Katkısının Değerlendirilmesi

Gündelik yaşamımızın her yanında olan ve gündelik yaşam pratiklerimizi köklü bir şekilde değiştiren internet ortamı toplumsal yaşamın gerekleri doğrultusunda günden güne kullanım alanı ve yoğunluğu artan dijital teknolojiyi ifade etmektedir. Temel özelliği büyük miktarlardaki enformasyonu aktarabilme ve aktardığı ortamlardan da eş anlı olarak geri besleme alabilme yani etkileşimlilik özelliği internet ve internet tabanlı uygulamaları bir iletişim ortamı olarak gündelik yaşamda daha da önemli hale getirmektedir. Böyle bir teknolojinin eğitim ve öğrenim hayatında da yeni olanaklar ve yeni fırsatlar yarattığı temel görüşünden hareket eden bu çalışma, internet ve internet tabanlı uygulamaların yüksek öğrenimi nasıl desteklediğini üniversite öğrencileri perspektifinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, internet ve internet tabanlı uygulamaların üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim hayatına katkıları, avantajları, dezavantajları ve sınırlılıklarının çözümlenmesini içermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla öğrencilerle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden elde edilen nitel verilerle işe koyulan çalışmada, öğrencilerin Web 2.0 teknolojisini bilgiye erişmek, bilgiyi paylaşma, grup çalışmalarını koordine etmek ve kendilerini ifade etme platformu olarak kullandıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Web 2.0, eğitim, sosyal medya, yeni medya, görüşme, yeni iletişim teknolojileri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri