Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Taşeron Sorununun Çözümünde Sosyal Diyalog Mekanizmasının Yeri ve Önemi

Küresel rekabet sürecinde firmalara farklı konularda avantajlar sağlayan taşeronlaşma, üretim sürecinin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bu nedenle taşeronlaşma gerek mal gerek hizmet üretim sürecinde geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Ancak bu durum çalışma hayatında özellikle çalışanlar açısından bireysel ve toplu düzeyde farklı sorunlara kaynaklık etmektedir. Her geçen gün daha da artan ve karmaşıklaşan bu tür sorunlara karşı üretilen çözümler yeterli olmadığından dolayı tarafları tatmin edici çözümler elde edilememekte ve sorun, çalışma hayatı gündemini sürekli meşgul etmektedir. Buna göre çalışma; taşeron sorununun temelde çok taraflı olması nedeniyle yine çözümünün de çok taraflı olması gereğine bunun da ancak etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizması ile gerçekleştirilebileceği tezine dayanmaktadır. Ayrıca çalışma doğrudan ya da dolaylı tüm tarafları tatmin edecek bir çözüm metodu olarak ileri sürülen sosyal diyalog mekanizmasının uygulanabilirliğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada; taşeron sorununda tarafların rolü; devlet, işveren, sendika ve çalışan açısından değerlendirilmiştir. Yine bu değerlendirmeden hareketle etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizmasında tarafların yeri, üstlenebileceği roller ve sürecin taraflar için önemi değerlendirilmiştir. Temel bulgulara göre taşeron sorunu, tek boyutlu olmayıp çok yönlü bir problemdir. Bu nedenle günümüzde tek yönlü çözümler nedeniyle tarafları tatmin eden kesin çözümler üretilememektedir. Tarafları tatmin eden kesin ve etkili çözümlerin sunulması ve gerçekleştirilmesinde sosyal diyalog mekanizması önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca süreç devlet tarafına sosyal, siyasal ve ekonomik konularda, işveren tarafına verimlilik ve karlılık konularında, sendikalara ve diğer çalışanlara karar alma sürecine katılma ve alınan kararları etkileme konularında farklı avantajlar sağlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Taşeron Sorunu, Sosyal Diyalog ve Taraflar.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri