Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bir Toplumsal Dayanışma Kurumu Olarak Ahîliğin İş Ahlâkına Dair İlkeleri ve Ekonomik Hayata Katkıları

Ahîlik, Osmanlı Devleti’ne birçok alanda katkı sağlamış ve yüzyıllar boyunca başarıyla sürdürülmüş bir sistemdir. Tamamen Kur’ân-ı Kerîm’e, Hz. Peygamber’in sünnetine dayanan ve İslâmî esasların temel alındığı bu sistemi, sadece bir esnaf teşkilâtı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Zira Ahîlik, on üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar Anadolu’da sosyal hayatın düzenlenmesinde büyük rol oynadığı kadar; siyâsî, ahlâkî, askerî, kültürel ve özellikle ekonomik alanda büyük katkılar sağlamıştır. On üçüncü yüzyılın ortalarından başlayarak, gençleri kötü akımların etkisinden ve aylak kalmaktan kurtarmak Ahîliğin Türk toplumunu sosyo-ekonomik bakımdan düzenlemedeki etkilerinden yalnızca birkaçıdır. Ahîlikteşkilâtı, şehir halklarının çoğunluğunu meydana getiren esnaf ve zanaatkârlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma temelleri üzerine kurulmuştur. Dinî inanç ve değerler de bu duygularla birleştiğinden bu teşkilât, toplumun çeşitli kesimleri içerisinde kin ve düşmanlık olmasına engel olmuş, böylece kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Bu makalede devlet kaynaklarını en makul biçimde harekete geçiren, adil bir gelir dağılımı sağlayan, topluma sosyal dayanışma, barış, kardeşlik duygusu aşılayan, dengeli ve verimli bir iktisâdî-sosyal sistem olan Ahîlik sistemini ve toplumsal bütünlüğe ekonomik olarak ne gibi katkılar sağladığı ele alınacaktır.Anahtar Kelimeler
Ahîlik, iş ahlâkı, Osmanlı ekonomik hayatı, toplumsal dayanışma.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri