Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hatay İli Ziyaretleri Etrafında Oluşan Kültler

Tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar, birçok kavim ve medeniyetin izlerini taşıyan Hatay, çok büyük ve çeşitli bir kültürel zenginliğe sahiptir. Bu zenginliği oluşturan unsurlardan biri de ziyaret yerleri ve buralarda yapılan uygulamalardır. Anadolu’da var olan ziyaret fenomeninin uzun bir tarihi seyir içinde birçok dini, tasavvufi unsurun etkisinde kalarak şekillendiği görülmektedir. Türkler Müslüman olmadan önce sahip oldukları birçok inanç ve uygulamayı Müslüman olduktan sonra da şekil ve mahiyetini değiştirerek yaşatmaya devam etmişlerdir. Bu noktada Anadolu’nun hemen her yerinde görülen atalar kültü, su, ağaç, dağ-taş-kaya-mağara kültü, adak kültü Hatay’da da görülmektedir. Ayrıca Hatay’da farklı olarak çok güçlü bir Hızır kültü bulunmaktadır. Bu kültün bu derece güçlü olmasında Hatay’daki Alevi Nusayri vatandaşların inanç ve ibadet anlayışları etkilidir. Bu çalışmada büyük ölçüde alan araştırması ve katılımcı gözlem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Hatay merkez, ilçeler ve bunlara bağlı köyler ile sınırlandırılmıştır. Hatay ili sınırları içerisinde 474 ziyaret yeri tespit edilmiştir. Bu sınırlar içerisindeki ziyaret yerlerinde gözlemlenen kültler ele alınırken ziyaret yerlerinin maddi yapısı, bulunduğu yer, ziyaretlerde yapılan ritüeller, edilen dualar, dilekler, adaklar, kerametler konunun sınırları dışında bırakılmıştır. Çalışma sonunda Türklerin Müslüman olmadan önce sahip oldukları birçok inanç ve uygulamayı Müslüman olduktan sonra da şekil ve mahiyetini değiştirerek yaşatmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu inanç ve uygulamalar atalar kültü, su, ağaç, dağ-taş-kaya-mağara kültü olarak isimlendirilmeyip şıh-şeyh, dede-baba, nebi, şehit gibi isimlerle yaşatılmaya devam edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Hatay, ziyaret yerleri, kültler, Hızır.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri