Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel İşletmeler İçin Kurum Kültürü Modeli Önerisi

Max Weber’in 1900’lü yılların başlarına dayanan kültür araştırmaları, gelişen teknoloji ve artan rekabet neticesinde günümüzde farklılaşarak devam etmektedir. Örgütler açısından oldukça önemli bir kavram olan kültür, rekabet ortamında işletmelerin, stratejilerini güçlendirmelerinde oldukça belirleyici konumdadır. Günümüz iş koşullarında örgüt yapılarının güçlü kültürü destekleyecek esnekliğe sahip olması gerekmektedir. Kurum kültürünün oluşumunda ve benimsenmesinde esneklik önemli bir araçtır. Her toplumun kendine has özellikleri olduğu gibi kurumlarında kendine has özelikleri vardır. Bu toplumsal ve örgütsel özellikler çerçevesinde kurumların kültürleri şekillenir. Alan yazında örgüt kültürü ile ilgili birçok model ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, literatürde yer alan kurum kültürü modelleri dikkatlice incelenmiştir ve ulusal işletmelerde geçerli olabilecek potansiyele sahip takım kültürü, dönüşümcü (transformasyonel) kültür ve tutucu kültür olmak üzere üç boyuttan oluşan kültür modeli oluşturulmuştur. İnsan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, toplam kalite yönetimi, yönetim becerileri ve başarı ölçütleri olarak beş temel değişkene göre araştırmadaki kültür modeli oluşturulmuştur. İşletmelerin kurum kültürü, sayılan bu beş faktöre yönelik yaklaşım ile ve gösterdikleri esneklik derecesi ile ilişkili olarak şekillenmektedir. Yapılan literatür taramasında bu boyutların Türkiye’de faaliyet gösteren yerel işletmelerin kurum kültürünü önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
3T Kurum Kültürü Modeli, Tutucu Kültür, Takım Kültürü, Transformasyon Kültür

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri