Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye Acısından Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve hizmet sektörlerindeki en önemli sorunlarından birisi “nitelikli ara eleman” eksikliğidir. Sanayi ve hizmet sektöründeki verim ve kalite “nitelikli ara elemanının” istihdamı ile artmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde sanayi ve hizmet sektörüne istenilen kalitede ara elemanlarını “Meslek Yüksekokulları” yetiştirmektedir. Çalışmamız, Avrupa Birliğiyle tam uyumlu bir yükseköğrenim süreci yaratmak amacıyla oluşturulmuş olan “Bologna Süreci” kapsamında mesleki yeterliliklerin standartlaştırması sürecinde “Meslek Yüksekokullarında” okuyan öğrencilerin aldıkları eğitimden ve sektörden beklentilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlemesi ve kaliteli bir eğitiminin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarının sektördeki yeri ve öneminin tartışılması ve Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında eğitim alan öğrencilerin eğitime, işe ve sektöre yönelik tutumlarının belirlenmesi, karşılaştırılması ve sektör açısından bir aracılık modeli ile değerlendirilmesidir. Bu amaçla, çalışmanın ana kütlesini Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak “anket” tekniği kullanılmış olup elde edilen veriler betimsel istatistik ve yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda her iki meslek yüksekokulunda eğitim alan öğrencilerin eğitime, işe ve sektöre yönelik tutumları belirlenerek, karşılaştırılarak ve sektör açısından değerlendirilerek bir aracılık modeli ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Tutumları, Sektör, Nitelikli Ara Eleman

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri