Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ekonomik ve Kültürel İşlevleri Açısından AVM’lerin Algı Yönetimi Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Tarih öncesi zamanlardan beri yönetenler kitleler üzerinde kontrol ve güç elde etmeye ve kitlelerin zihinlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmışlardır. Gustav Le Bon’a göre kitle; “milliyeti, mesleği, cinsiyeti ne olursa olsun, rastgele bir fertler topluluğudur”. Le Bon bireylerin bir araya gelmeleriyle kalabalık haline dönüştüklerini, kişilik üstü bir varlık ortaya çıktığını öne sürmektedir. Kitle bir potada erimiş homojen bir yapıyı ifade etmektedir ve kitle zihni tekleşmiştir. Davranışlarda duygu ön plandadır ve önyargılar egemendir. Bu bağlamda psikolojik savaşın en önemli estrümanlarından birisi olan algı yönetimi çok önemlidir. Algı yönetimi; Soğuk Savaş sonrası ve özellikle ekonomik küreselleşmenin sonucu olarak, siyasi iktidarların kullandığı bir araç haline dönüşmüştür. Algının inşasında ekonomik enstrümanlar kadar, medya enstrümanı da önem arzetmektedir. Günümüzde işletmeler de algı yönetimi kavramını bir araç olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; özellikle ekonomik küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan ve tüketim kültürünün bir göstergesi olan Alışveriş Merkezlerinin (AVM) ekonomik-kültürel işlevlerinin ne olduğunu ortaya koymak, “ekonomik bir pazar yeri ve sosyalleşme” alanı olarak müşterilerin AVM’lere gitmelerinde “algı yönetimi”nin etkisini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, küreselleşmenin ekonomik boyutu bağlamında AVM’lerin birer işletme olarak incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılığını ise; algı yönetimi ve kurumsal algı yönetimi kavramları çerçevesinde İstanbul’daki üniversite öğrencileriyle yapılan anket çalışmasının nitel yöntemle değerlendirilmesi oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Küreselleşme, İşletme-Ürün-Hizmet, AVM’ler, Algı Yönetimi, İletişim-Tüketici Davranışı, Algı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri