Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kent içinde Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Pratikleri Üzerine: Sümerbank Kayseri Bez Dokuma Fabrikası

1935’li yıllar, Cumhuriyetimizin sanayileşme hamlelerine giriştiği ve devletin girişimciliği ile gerçekleştirdiği devasa yatırımlardan meydana gelmektedir. Bu yatırımların gerçekleşmesi noktasında Rusya’dan önemli destekler alınmıştır. Makaleye konu edilen Sümerbank bez fabrikasının mimari ve inşaat uygulama projelerinde Rus mimar Ivan Nikolaev ve teknik ekibi aktif rol oynamışlardır. Ulu önder Atatürk’ün, uzun erimli öngörüsü ile Ankara’nın başkent olarak ilan edilmesi (29 Ekim 1923) ve Anadolu’da demiryollarının geçtiği ve ulaştığı merkezlerde üç beyaz olarak nitelendirilen un, şeker ve bez dokumanın kurulması çok önemli yatırım girişimleridir. Mimari yerleşim konsepti incelendiğinde ise bütün ihtiyaçların belirli ünitelerce karşılandığı ve dağıldığı, kentin sakinlerine de o dönem içinde önemli hizmetler sunan bir yapının varlığından söz edilebilir. Bu durumun daha sonrasında, 1937 yılında Japonya’nın dev otomotiv endüstri kuruluşu olan Toyota tarafından “Campus city” modeli ile gerçekleştirilmiş olması da ilginçtir. Adeta kent içinde, kentin bütün imkanlarına sahip donanımda olan yerleşimler oluşturulmuştur. Bunun benzerlerini daha sonraları, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde görmek olasıdır. Karabük (1937), Kırıkkale (1936) İskenderun (1970) gibi. 1980’ler ise, Neo-Liberal ekonomi politikaları ile özelleştirmelerin hızlandığı bir süreç olması bakımından dikkat çekicidir. Bu nedenle, büyük KİT işletmelerin tesislerinin kent merkezinin yakınında olmaları, değerlerinin arsa ve üst kullanımları ile birlikte çekici hale getirmiştir. Bu bakımdan, özelleştirme yolu ile bu tesislerin satılması ve başka amaçlara uygun kullanılması gündeme gelmiştir. Ancak, Kayseri bez dokuma fabrikası için özelleştirme tamamlanamadığından önce fabrika alanı Erciyes Üniversitesince (2000-2012) kullanılmıştır. Bunu izleyen süreçte, fabrika sahasının 2012 yılından itibaren Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından AGÜ’ ye devri sağlanmıştır. Bu alan 3. Nesil bir üniversite olarak, gelecekte kentin ve bölgenin eğitim, araştırma ve kültür merkezi üssü olacaktır.Anahtar Kelimeler
Kampüs şehir, Sürdürülebilirlik, Yeşil kampüs, 3.Nesil Üniversite, Kayseri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri