Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık Yapılarının Tasarımında Doğal Aydınlatmanın Önemi: Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlığı Merkezi Örneği

Sağlık hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biridir. Sağlık iş kolunun öncelikle temel hedefi; sağlığın korunması, yükseltilmesi, sürdürülmesi, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ile personelin sağlığı ve güvenliğidir. Sağlık hizmeti sunumu esnasında sağlık çalışanlarının kendilerini çalıştıkları kurumda huzurlu ve güvende hissetmeleri, sağlık bakım hizmet düzeylerini pozitif anlamda etkilemektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği, üzerinde titizlikle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Sağlık çalışanları hastaların transferinde ve el ile yapılan bazı müdahalelerde sıklıkla kaza ve yaralanmayla karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu kaza ve yaralanmalar kurumun fiziksel yapısından da kaynaklanmaktadır. Bu fiziksel risk konularından birisi de aydınlatmadır. Çalışanların kendilerini rahat ve ışıklı bir ortamda bulmaları ve daha istekli bir şekilde çalışabilmeleri için yeterli düzeyde bir aydınlatma gerekmektedir. İşyerinin aydınlatılmasında güneş ışığından yeterli derecede yararlanılması esas alınmalıdır. Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile hekimliği polikliniklerinin doğal aydınlatmasını ergonomik faktörler açısından değerlendirmek, hastaların ve doktorların aydınlatmadan nasıl etkilendiğini anket çalışması yaparak incelemektir. Çalışma kapsamında ergonomik faktörler açısından doğal aydınlatma ile yapay aydınlatmanın farklı olduğu, yapay aydınlatmanın ergonomik açıdan hastalarda olumsuz etkiler oluşturduğu ve aydınlatmada oluşan sorunların hastane çalışanlarının iş hayatlarını olumsuz yönde etkilediği varsayımlarıyla yola çıkılmıştır. Birinci bölümde, ergonomi kavramı ve tarihçesi, antropometri kavramı; sağlık yapılarının niteliği, hastanelerde ergonomi, aydınlatma ve son olarak hastane yapıları tasarımında aydınlatmanın ergonomisi araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle örnek çalışmalar verilmiştir. Daha sonra alan çalışması olarak düşünülen Şanlıurfa Muradiye Aile Sağlığı Merkezi’nde yer alan, farklı yönlerde bulunan dört poliklinik incelenmiştir. Bu polikliniklere ait fonksiyon şemaları oluşturulup, yön faktörü de ele alınarak doğal aydınlatma değerlendirmesi 60 kişiye, 6- 20 Mart 2017 tarihleri ve 09:00-12:00, 14:00-17:00 saatleri arasında anket çalışması yapılarak, yorumlanmıştır. Ayrıca çalışmada incelenen polikliniklerde, gün ışığı aydınlık düzeyi ölçmeleri, 6 ay süresince (Haziran 2017, Temmuz 2017, Ağustos 2017, Eylül 2017, Ekim 2017, Kasım 2017) her ayın belli bir gününde (21), gün ışığının etkin olarak kullanıldığı varsayılan 9.00, 12.00 ve 15.00 saatlerinde (standart ülke zamanı) yaz saati uygulaması dikkate alınarak tekrarlanmaktadır. Ölçmeler, ölçme noktalarına dolaysız güneş ışığının geldiği ve gelmediği durumlar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Değerlendirme gün ışığı aydınlık düzeyi ölçümleri henüz tamamlanmadığından kullanıcı memnuniyet anketi yorumlarına bağlı olarak ergonomiye uygun aydınlatma önerileri sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Ergonomi, Doğal Aydınlatma, Aile Sağlığı Merkezi, Antropometri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri