Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilen Ürünlerin Marka Farkındalık, Bilinirlik ve Marka İmajı İlişkisinin İncelenmesi: Şaraplar Üzerine Bir Araştırma

Gastronomi insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar gelen yeme-içme kalıpları içinde kendini geliştiren bir disiplindir. Gastronomi yaşadığı coğrafyanın koşullarına, iklim özelliklerine ve kültürüne göre şekillenmektedir. Bu nedenle köklü bir geçmişe dayanan toplumlar gastronomi anlamında zengin bir görünüme sahiptir. Tarihsel süreçte yaşanan savaşlar, ticaret, göçler ve toplumların birbirleri ileolan ilişkileri ulusal mutfakları özgün bir yapıya dönüştürmektedir. Mutfaklarını özgünlük ve çeşitlilikle zenginleştiren ülkeler gastronomiden yüksek fayda sağlamaktadırlar. Bu faydaların en başında hiç kuşkusuz turizm gelmektedir. Gastronomi amaçlı seyahat eden kişilerin oluşturduğu bir turizm çeşidi olan gastronomi turizmi, pek çok ülkede büyük önem arz etmektedir. Türkiye, mirasçısı olduğu Osmanlı mutfağı ile dünya gastronomileri arasında yerini alması beklenmektedir. Ancak sahip olduğu özgün gastronomik değerlere yeteri kadar önem vermediği düşünülmektedir. Osmanlı döneminden günümüze kadar varlığını sürdüren yüzlerce yiyecek ve içecek bulunmaktadır. Araştırma gereği incelenen geleneksel içeceklere bakıldığında; Osmanlı döneminde dünyanın birçok yerinde ödül kazanmış, ihracatı yapılmış onlarca şarap bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye topraklarına özgü yetişen üzümlerden elde edilen yerel şaraplar ithal şarapların gölgesinde kalmaktadır. Bu durum Türkiye gastronomisinin ve gastronomi turizminin gelişmemesine hatta gerilemesine neden olmaktadır. Araştırma, gastronomik ürünlerinden olan şarapların servis edildiği, şarapların gösterebildiği, farkına varıldığı ve değer kazandığı yiyecek-içecek işletmelerine uygulanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile oluşturulan anket formları 172 yiyecek içecek işletmesinin yöneticilerine yüz yüze görüşme ile doldurulmuştur. Şarapların marka farkındalık, bilinirlik, marka imaj düzeylerini ve ölçekler arasındaki ilişkinin ölçülmesinde yüzde, frekans analizi ve Anova kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Gastronomi Turizmi, Marka Farkındalığı-Bilinirliği, Marka İmajı, Şarap

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri