Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet Sitesi: "Antalya-ws.com"

İletişim teknolojilerinin gelişiminde yaşanan hızlı değişimle ilgili olarak geçmişten bugüne birçok yenilik sayılabilir ancak internetin bulunuşundan sonraki dönemi; internetten önceki dönemle kalın bir çizgiyle ayırmanın gerekliliği ortadadır. Tıpkı yazının icadı gibi, internetin icadı da insanoğlu için bir milattır. Bugün, 2017’de, internet ve tarih sözcüklerinin yan yana kullanımı için oldukça erken bir evredeyiz. Ancak; 1960’lı yıllarda ilk adımları atılan, o yıllardan itibaren geliştirilerek 90’larda kamuya açılan internet bir yandan kendi tarihçesini biriktirmeye devam etmektedir. Bu yenilikler içinde en büyük gelişimin 2000’li yıllarla birlikte başladığı; değişimin yapı taşlarının da etkileşim, sosyal medya ve mobil ağlar olduğu söylenebilir. Bugün gelinen noktada; internet, sosyal medya ve yeni medya çok farklı yön ve biçimleriyle ele alınmakta; gelecek perspektifiyle ilgili de birçok tahmin ve analiz yapılmaktadır. “Yeni”nin en hızlı “eskiyen” olduğundan hareketle bu kadar hızlı gelişen ve tüm yapıları kökten değişime uğratan internetin kendi tarihi içindeki her gelişmeyi kaydetmenin de ayrı bir önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin internetle ilk buluşması 1993 yılında ODTÜ’den yapılan bağlantıyla mümkün olmuştur. Antalya’da ise ilk bağlantı Akdeniz Üniversitesi’nden gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Antalya’nın ilk internet portalı olan ve Antalya’yı dünyaya açmayı amaçlayan www.antalya-ws.com sitesi ele alınacaktır. İnternetin erken döneminde; 1996 yılında yayın hayatına başlayan Antalya-ws, kurulduğu dönem itibariyle zengin bir içerik ve farklı özellikleriyle dikkat çekmektedir. Çalışmada bu sitenin incelenmesi ve sitenin kurucusuyla yapılacak derinlemesine görüşmeyle Antalya basın ve internet tarihine bir iz bırakılması amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
İnternet, yeni medya, Antalya web portal

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri