Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi

Sakin Şehir (Cittaslow), kentin tarihine, kültürüne, doğal mirasına saygılı ve bunları gelecek kuşaklara bırakmayı hedefleyen bir kavramdır. Tarih, kültür ve doğal varlıklar sürdürülebilir kırsal turizm açısından da önem arz etmektedir. Eğirdir ilçesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler sayesinde 2017 yılında Sakin Şehir statüsüne kavuşmuştur. Bu durumun kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma nitel bir araştırması olup yöntem olarak görüşme tekniği ve literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama tekniği olarak birincil ve ikincil verilerden faydalanılmıştır. Birincil kaynaktan veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmış ve ilçenin Belediye başkanı ile görüşülmüştür. İkincil verilerde ise, literatür taraması yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak Sakin Şehir hareketi felsefesi ve Eğirdir ilçesinde sürdürülebilir kırsal turizm potansiyeli irdelenmiştir. Ayrıca birincil kaynaklardan elde edilen veriler derlenerek aktarılmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise, Eğirdir ilçesinin Sakin Şehir olmasından dolayı ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sakin Şehir, Kırsal Turizm, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Eğirdir

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri