Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Milliyetçi Filmlerde Kadın Karakterler

Toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve denetlenmesinde kitle iletişim araçlarının rolü her geçen gün artmaktadır. Etkili bir kitle iletişim aracı olan sinema, eril söylemin ve hâkim ideolojinin taşıyıcısı ve yeninden üreticisi konumundadır. Kadın ve erkeğin sinemada nasıl temsil edildikleri toplumsal sistemi çözmek adına önemli bir kaynaktır. Toplumun kadına verdiği değer ve yüklediği misyon, sinemada kendisini göstermektedir. Türk sinemasının son dönemlerinde milliyetçi filmlerde niceliksel bir artış görülmektedir. Bu filmlerde kadın karakterin pasif, korunmaya muhtaç ve geri planda sunulması, eril bakışın kadına yüklediği anlamın bir yansımasıdır. Sinema, kadına neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini hatırlatan ve onu eril düşüncenin sınırları dışına çıkmasını engelleyen etkili bir araçtır. Bu çalışmada milliyetçi filmlerde kadın karakterlerin hangi sembolik rollerle temsil edildikleri ve erkekler karşısında nasıl konumlandırıldıklarını ele alınacaktır. 2018 yılında vizyona giren ve hikâyesinde milliyetçiği merkeze alan; Can Feda, Direniş Karatay, Ayla, Deliler Fatih’in Fermanı filmlerindeki kadın ve erkek karakterlerin nasıl ele alındıkları milliyetçilik bağlamında ortaya konulacaktır. İncelenen filmlerde milliyetçi anlatının inşasında kadın karakterlere nasıl yer verildiği betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenecektir.Anahtar Kelimeler
Sinema, İdeoloji, Milliyetçi Filmler, Milliyetçilik, Toplumsal Cinsiyet ve Sinema

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri