Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İçsel Pazarlama ve Motivasyon Üzerine Bir Araştırma: Turizm Sektörü Satış Elemanlarının Motivasyonuna Eğitim ve Geliştirme Programlarının Etkisi

Bu çalışmanın amacı turizm sektöründe çalışan satış elemanlarına uygulanan eğitim ve geliştirme programlarının motivasyonları üzerindeki etkisini anlamaktır. Satış elemanlarının eğitim ve geliştirme programlarına dahil edilmesi, hem onların kendilerini içsel müşteri olarak görmeleri hem de motivasyonları açısından önemlidir. Bu çalışmada birincil ve ikincil veriler kullanılmıştır. Veriler yüzyüze görüşme ve derleme şeklinde bir araya getirilmiştir. Veriler Adana’da otellerde çalışan satış elemanları üzerinde uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre satış elemanlarının motivasyonu ile eğitim ve geliştirme çabaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları literatürle benzerlik göstermektedir. Turizm sektöründe çalışan satış elemanlarının motivasyonları ile eğitim ve geliştirme çabaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
İçsel Pazarlama, Eğitim ve Geliştirme Programları, Satış Elemanı Motivasyonu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri