Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tıbbi Sekreterlere Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılması: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Bu çalışmada, tıbbi sekreterlerin şiddete maruz kalma durumlarını, maruz kalınan şiddet olayının özelliklerini ve şiddet olayının türünün saldırganların, çalışanların ve şiddet olayının özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmanın evrenini bir kamu hastanesinde fiilen görev yapmakta olan tıbbi sekreterler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 120 (%71) adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Arnetz (1998) tarafından geliştirilen “Şiddet Olay Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 25.0 programına aktarılarak analizlerin gerçekleştirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden ve ki-kare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tıbbi sekreterlerin %51,70’inin şiddete maruz kaldığı ve şiddet olayının türünün %83,90’ının sözlü şiddet olduğu bulunmuştur. Saldırganların çoğunlukla hasta yakını (%69,40) olduğu ve erkek oldukları (%90,30) görülmüştür. Şiddet olayının ise çoğunlukla acil serviste (%33,90) yaşandığı, birçoğunun saldırı esnasında yalnız çalıştığı (%64,50) ve olay sonucunda herhangi bir idari/adli işlem yapılmadığı (%83,90) belirlenmiştir. Ayrıca şiddet olayının türünün çalışanın yaşına, çalışanın şiddete maruz kaldığı sırada yalnız çalışıp çalışmama durumuna, saldırıya maruz kalınan yere ve olay sonucunda yapılan işleme göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen sonuçların sağlık yöneticilerine, şiddet olaylarının en aza indirgenmesinde, önemli kanıta dayalı bilgiler sunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Şiddet, tıbbi sekreter, sözlü şiddet, sağlık çalışanları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri