Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Algıları: Kütahya’da Bir Araştırma

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından gerçekleştirilen etik ile bağlantılı son durum 27.03. 2014’de yürürlüğe giren “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ” olmuştur. Tebliğ ile birlikte muhasebe meslek mensupları etik eğitimleri 2015 tarihinde TÜRMOB ve bağlı meslek odaları tarafından başlatılmıştır. İlgili tebliğ kapsamında, 2018 yılında Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı, bağımsız çalışan, muhasebe meslek mensuplarına, TÜRMOB tarafından internet üzerinden ve Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası aracılığıyla yüz yüze muhasebe etik eğitimi verilmiştir. Çalışmamızın amacı, bu eğitim sonrasında, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile ilgili algılarını ölçmek ve meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre etik eğitimini algılama farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın sonucunda, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının genel de önermelere katıldıkları, etik eğitimi ile ilgili algılarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Muhasebe meslek mensupları, yüz yüze aldıkları etik eğitimlerinin bağlı bulundukları Odalar tarafından sağlanmasının uygun olduğu önermesine ve internet yoluyla sağlanan etik ile ilgili eğitimlerin TÜRMOB ve TESMER dışında başka bir kuruluş tarafından verilmesinin gerekli olmadığı, mevcut iş yüklerinin arasında aldıkları bu eğitimlerin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca meslek mensuplarının imzaladıkları sözleşmenin mükelleflerce bir anlam ifade etmeyeceğini düşündükleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Etik Eğitimi, Etik Sözleşme, Etik Taahhütname.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri