Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tüketicilerin Algılanan Ürün Riski Boyutlarının Ürün İlgilenimi ve Ürün Aşinalığı Seviyelerindeki Belirleyiciliklerinin İrdelenmesi

Pazarlama uygulamalarının etkinliğinde önemli bir faktör olarak görülen tüketici ilgilenimi ve risk algıları birçok araştırmada irdelenen önemli iki değişkendir. Tüketiciler yüksek ilgilenim seviyelerinde daha fazla bilgiye ihtiyaç duymakta ve yoğun bir araştırma çabası gösterebilmektedirler. Aynı şekilde ihtiyaç ya da isteklerini karşılayacak ürünleri tercih ederken ürün ile ilgili yeterli bir ön bilgiye sahip olmamaları durumunda dışsal bir bilgi arama süreci doğmaktadır. Dolayısıyla hem yüksek ilgilenim hem de yüksek bilgi düzeyi bakımından farklı risk algıları neticesinde bir takım bilgilere yönelebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada cevaplayıcıların ürüne olan ilgi düzeyleri ve ürün ile ilgili ön bilgi düzeyleri bakımından grup değişimlerinde belirleyici rol üstlenen risk algısı alt faktörleri irdelenmektedir. Araştırma literatürdeki benzer çalışmalardan adapte edilerek ilgili değişkenler farklı bir ürün grubunda değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Düzce ilinde ikamet etmekte olan ve kolayda örnekleme ile seçilen 350 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle çalışma gerçekleştirilmektedir. Araştırmada nicel yöntemler kullanılmakta olup veri analizi için SPSS 15.0 programı yardımıyla faktör analizi, kümeleme analizi ve diskriminant analizlerinden faydalanılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, yüksek ilgilenim ve aşinalık düzeylerinde performans ve psikolojik risk önemli belirleyiciler iken, aşinalık düzeylerinde zaman riskinin ve ilgilenim düzeylerinde finansal riskin belirleyicilik etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, aşinalıkta finansal riskin, ilgilenimde ise zaman riskinin belirleyiciliği farklı durum olarak karşımıza çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
İlginemim, Aşinalık, Algılanan Risk, Karar Süreci, Tüketim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri