Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Müşteri İlişkileri Yönetim Sürecinin Sektörel Bazda İncelenmesi: Eleştirel Bir Değerlendirme

Özet İşletmelerin farkındalık oluşturması hedef kitlesi ile geliştireceği iletişim yöntemleri ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada günümüz pazarlarında sıkça kıllanılan ve gittikçe önemi artan iletişim stratejileri arasında yer alan müşteri ilişkileri yönetimi kavramının sektörde kullanımı analiz edilmiştir. Müşteri ilişkilerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde istek, öneri, şikâyet yönetimi gibi hususlarda çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışma müşteri ilişkileri yönetiminin sektörde uygulanışını incelemeyi konu edinerek ʽmüşteri ilişkileri yönetimi sürecinde çağrı merkezi hizmetlerinden aktif olarak yararlanılıyor mu?ʼ sorunsalından yola çıkarak hazırlanmıştır. Çalışmada sektörde yapılan hatalar iletişimsel perspektiften analiz edilerek müşteri ilişkileri yönetimi ve çağrı merkezi uygulamalarında sürecin iyileşmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Eyvap örneği içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan incelemeye göre Evyapʼın müşteri ilişkileri yönetiminde koşulsuz şartsız müşteri memnuniyetini benimserken aynı başarıyı çağrı merkezi uygulamalarında yakalayamadığı saptanmıştır. Öyle ki koşulsuz şartsız müşteri memnuniyetini ilke edilen işletmeler bile iletişim hatalarına düşebilmektedir. Zira Evyap örneğinde olduğu üzere çağrı merkezlerinde çalışma saatlerinin olması, müşterilerin işletmeye ulaşmasında belli saatlere uyma zorunluluğu getirilmesi uzun vadede müşteri ilişkileri açısından sıkıntılar doğuracaktır. Bu noktada işletmelerin hedef kitlesi ile geliştireceği iletişim stratejileri, çağrı merkezi hizmetleri sürekli olarak güncellenmeli ve iyileştirilmelidir.Anahtar Kelimeler
İletişim, Müşteri ilişkileri Yönetimi, Çağrı Merkezi Hizmetleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri