Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği

Bu çalışmanın amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerini “Boş Zaman Tutum Ölçeği” yardımıyla çeşitli değişkenlere göre ele alarak aralarındaki ilişkinin incelenmesi ve tartışılmasıdır. Çalışmada ilk önce bazı temel kavramların tanımı yapılmış, özellikle gençlik ve boş zaman kavramları ile boş zamanlarında en çok neler yaptıkları açıklanmıştır. Bunu izleyen bölümde analize geçilmeden önce; anket yapılan öğrencilerle ilgili olarak elde edilen demografik değişkenler ve bunların özellikleri değerlendirilecektir. Son bölümde; Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi için yapılan araştırma ile ilgili analize geçilecektir. Bu amaçla, çalışmada değerlendirilen veriler anket yoluyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 2016-2017 öğrenim yılı güz döneminde yapılmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde boş zaman tutum ölçeği, ikinci bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. Araştırmada, boş zaman tutum ölçeğine faktör analizi uygulandığında duyuşsal, bilişsel ve davranışsal boyutlar ortaya çıkmıştır.Bu boyutlara bağlı olarak cinsiyet, öğrenim şekli, başarı durumu, ailenin geliri, öğrencinin giderlerinin karşılanması ve üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer değişkenlerine göre istatistik analiz yapılmıştır. Bu istatistik analiz, SPSS 17 paket programı yardımıyla yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde , frekans analizi, faktör analizi,bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda başarı durumu, cinsiyet ve öğrenim şekli değişkenleri ile farklılık görülürken diğer değişkenlere göre farklılık bulunmamıştırAnahtar Kelimeler
Boş zaman, tutum, boş zaman değerlendirme, üniversite öğrencileri, ANOVA.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri